1. Nye udgivelser

    Oprettet d.

    Det er en glæde at kunne præsentere to nye udgivelser i serien af lovhæfter: Børne- og ungelove Voksen-, handicap- og omsorgslove Med Folketingets vedtagelse af barnets lov og regeringens udmelding af...
  2. Nyt fra Ankestyrelsen i maj/juni 2023

    Oprettet d.

    Ankestyrelsens årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg 2022 Minianalyse: Udfordringer med at oplyse sagerne på børnehandicapområdet viser sig i høje omgørelsesprocenter....