Nye udgivelser

Oprettet d.

Det er en glæde at kunne præsentere to nye udgivelser i serien af lovhæfter:

Børne- og ungelove

Voksen-, handicap- og omsorgslove

Med Folketingets vedtagelse af barnets lov og regeringens udmelding af lovprogrammet for folketingsåret 2023/2024 er tiden moden til en nødvendig opsplitning og nedlæggelse af det succesfulde lovhæfte ’Servicelove’. Derfor har vi udviklet to nye lovhæfter som indeholder flere af de gode ting fra Servicelove men også noget nyt.

Uden ændringer ville Servicelove blive stort, uoverskueligt og ikke særlig brugervenligt. Alt sammen i modstrid med de værdier som vi i FORLAGET JURAINFORMATION§ sætter højest i arbejdet med vores udgivelser.

Vi ønsker at takke Servicelove for tro tjeneste i de forgangene 14 år med 27 udgaver og mere end 15.000 trykte eksemplarer, og håber at vores brugere/læsere vil tage lige så godt imod efterfølgerne.