Velkommen til forlagets nye hjemmeside

Udgivelser

Vi udgiver 8 forskellige lovhæfter og 9 forskellige lovbøger inden for social- og beskæftigelsesområdet og de tilgrænsende områder. Begge serier udkommer 2 gange årligt.

Derudover udgiver vi takstfolderen Aktuelle beløb, som indeholder takster inden for bl.a. kontanthjælp, pension og boligstøtte.

Vi udgiver også Socialret§lovsamlingen, som bruges på socialrådgiveruddannelsen.

Nyheder 19/7 2021

Lovhæfter

Juli-udgaverne af lovhæfter med forårets lovændringer og nye regler indarbejdet og med nye og rettede beløb siden januar-udgaven er udsendt 18/6 til abonnenter og nye købere.

I lovhæftet Beskæftigelsesindsatslove er desværre en mindre fejl i beskæftigelsesindsatsloven: Trods al udvist omhu, så er der er en fejl i lovhæftet: Beskæftigelsesindsatslovens § 126, stk. 1, nr. 3, skal have følgende ordlyd: ikke har udnyttet sin ret til tidlig pension, jf. § 26 g i lov om social pension, eller er under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

Lovbøger

August-udgaven af lovbøgerne forventes sendt til abonnenter og nye købere i uge 34.

Socialret§lovsamlingen

September-udgaven udkommer i uge 32. Lovsamlingen anvendes på socialrådgiveruddannelsen men er også velegnet for alle, der arbejder på social- og beskæftigelsesområderne, og som ønsker en trykt (og tryg) lovsamling med de vigtigste love, og hvor der ved alle paragraffer er henvist til gældende bekendtgørelser og vejledninger mv. Leveres sammen folderen Aktuelle beløb. Udkommer i februar og september. Der kan tegnes abonnement på nye udgaver.

Lovoversigt

Er du usikker på, hvilket produkt du skal købe, men ved hvilken lov du har brug for, så tag et kig på lovoversigten.

Nyhedsmail

Ønsker man at modtage vores månedlige nyhedsmail, kan man tilmelde sig på post@jurainformation.dk

Socialjura

Vi står bag hjemmesiden www.socialjura.dk

Åbningstider:

Mandag, onsdag og fredag kl. 8.30 - 15.30