Velkommen til FORLAGET JURAINFORMATION§

Udgivelser

Vi udgiver 8 forskellige lovhæfter og 9 forskellige lovbøger inden for social- og beskæftigelsesområdet og de tilgrænsende områder. Begge serier udkommer 2 gange årligt.

Derudover udgiver vi takstfolderen Aktuelle beløb, som indeholder takster inden for bl.a. kontanthjælp, pension og boligstøtte.

Vi udgiver også Socialret§lovsamlingen, som bruges på socialrådgiveruddannelsen.

Nyheder September 2022

FORLAGET OPHØRER – OG FORTSÆTTER

Fra 1/10 skifter forlaget ejer. Efter 37 år(!) er forlægger Erik Vølund Mortensen gået på pension og overdrager nu stafetten til cand.jur. Line Svendsen, som vil fortsætte forlaget - indtil videre på samme præmisser og med samme produkter som hidtil. Samtidig har forlaget skiftet CVR til 43464191.

Med i overdragelsen følger også forlagssekretær Linda á Hálvmørk, som i 27 år – og i stigende grad - har været en fuldstændig uundværlig medarbejder uden hvis indsats forlagets daglige arbejde ikke havde været mulig.

Så derfor stor tak for et godt samarbejde i de mange år både med trofaste abonnenter og med købere af forlagets udgivelser

Skulle nogen have lyst til at læse om de 37 år, så er der på forlagets hjemmeside mulighed herfor via følgende link: https://jurainformation.dk/om-os/ .

Nyhedsmail

Ønsker man at modtage vores månedlige nyhedsmail, kan man tilmelde sig på post@jurainformation.dk

Socialjura

Vi står bag hjemmesiden www.socialjura.dk

Åbningstider:

Mandag, onsdag og fredag kl. 8.30 - 15.30