Velkommen til forlagets nye hjemmeside

Udgivelser

Vi udgiver 8 forskellige lovhæfter og 9 forskellige lovbøger inden for social- og beskæftigelsesområdet og de tilgrænsende områder. Begge serier udkommer 2 gange årligt.

Derudover udgiver vi takstfolderen Aktuelle beløb, som indeholder takster inden for bl.a. kontanthjælp, pension og boligstøtte.

Vi udgiver også Socialret§lovsamlingen, som bruges på socialrådgiveruddannelsen.

Nyheder 6/12 2021

Aktuelle beløb

Den halvårlige folder med aktuelle beløb på velfærdsområdet mv. udsendes 8/12 med de nye beløb pr. 1. januar 2022.

Den endelige udgave, som er grøn, udsendes i januar-februar, så snart alle nye beløb kendes.

Eventuelle ændringer og nye beløb efter redaktionsslut kan ses på https://jurainformation.dk/shop/5-andet/27-aktuelle-beloeb/.

Lovhæfter

De nye udgaver (januar 2022) af lovhæfterne med efterårets ændringer af love og regler forventes klar til udsendelse medio januar.

Lovoversigt

Er du usikker på, hvilket produkt du skal købe, men ved hvilken lov du har brug for, så tag et kig på lovoversigten.

Nyhedsmail

Ønsker man at modtage vores månedlige nyhedsmail, kan man tilmelde sig på post@jurainformation.dk

Socialjura

Vi står bag hjemmesiden www.socialjura.dk

Åbningstider:

Mandag, onsdag og fredag kl. 8.30 - 15.30