LOVHÆFTER

Lovhæfternes aktualitet

Lovhæfterne er ajourført med forårets lovændringer, nye bekendtgørelser og vejledninger mv. og ændringer af de eksisterende samt nye principmeddelelser.

Kommende lovændringer er indarbejdet til og med 1/8 2024.

Efterårets lovændringer kan ses her.

Generel beskrivelse af lovhæfterne kan ses nederst på siden. 

Ved relaterede produkter gør vi specielt opmærksom på lovhæftet Forvaltningslove.

 

preload spinner

Lovhæfternes brugervenlighed

Lovhæfter er et godt arbejdsredskab, som sikrer, at man altid er ajour med love, regler og beløb.

Ved hver paragraf er der henvisning til gældende beløb, relevante bekendtgørelser og vejledninger mv., anden lovgivning samt lovændringer – både 3 år tilbage og vedtagne men endnu ikke ikrafttrådte.

Rød skrift: Ændringer i forhold til foregående udgave er markeret med rød skrift, og som ved lovændringer tydeligt viser ændringens indhold; ved fjernelse af lovtekst fremgår det ved, at de omkringstående ord er blevet røde.

Angivelse af lovforslags numre: Ved alle lovændringer (de seneste 3 års) er i skarp parentes [ ] anført det lovforslagsnummer og folketingsår, som lovændringen udspringer af. Lovforslaget kan derefter findes på Folketingets hjemmeside (www.folketinget.dk - Dokumenter) eller på Retsinformation (www.retsinfo.dk - Lov- og beslutningsforslag).

Principmeddelelser: Ved paragraffer med principmeddelelser fra Ankestyrelsen er nye markeret med rød skrift. De kan hentes på Retsinformation (www.retsinfo.dk) eller Ankestyrelsens hjemmeside (www.ast.dk), som linker til Retsinformation.

Et omfattende stikordsregister gør det let at bruge lovhæftet.