Nyt fra Social-, Bolig- og ∆ldreministeriet i maj/juni 2023

Oprettet d.

Delrapportering: Eksternt vikararbejde i den kommunale ældrepleje”. Rapporten undersøger kommuners og regioners brug af eksterne vikarer fra private vikarbureauer på sundheds- og ældreområdet. Denne delrapport fokuserer på omfanget af og udgifterne til eksterne vikarer i den kommunale ældrepleje.

Ekspertudvalget på socialområdet: Delrapport 1”. Rapporten indeholder de foreløbige anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet.

Undersøgelse af almene boliger, der går i arv”. Dette notat undersøger omfanget af almene boliger, der ”gik i arv” efter reglerne i almenlejelovens §§ 71-75 i perioden 2018-2022. Yderligere undersøges omfanget af boliger, som potentielt ville være omfattet af de nævnte regler i perioden.

Årsrapport 2022 - Det Nationale Partnerskab mod Hjemløshed”. Den første årsrapport, der redegør for årets drøftelser i Partnerskabet, som består at de vigtigste aktører på området.