LOVBØGER

Lovbøgernes aktualitet

Lovbøgerne er ajourført med forårets lovændringer, nye bekendtgørelser og vejledninger mv. og ændringer af de eksisterende samt nye principmeddelelser.

Oversigt over lovændringerne kan ses her.

Kommende lovændringer er indarbejdet til og med 1/9 2023.

Generel beskrivelse af lovbøgerne kan ses nederst på siden.

Ved relaterede produkter gør vi specielt opmærksom på lovbogen Sagsbehandling.

preload spinner

Lovbøgernes brugervenlighed

Lovbøger samler alle relevante regler inden for lovbogens område og sikrer, at man altid er ajour med love, regler og beløb og også har adgang til dem, når man er væk fra PC-en.

Lovbøgerne indeholder:

  • gældende lovtekst med henvisninger ved hver paragraf til bekendtgørelser, vejledninger mv.,
  • anden lovgivning,
  • beløb og
  • kommende og tidligere lovændringer.

Desuden er optrykt gældende bekendtgørelser og vejledninger mv. (med alle ændringer indarbejdet) inden for lovbogens område.

I paragrafkommentaren i lovene er henvist til den side, hvor bekendtgørelsen eller vejledningen mv. er optrykt i lovbogen.

Rød skrift: Ændringer i forhold til foregående udgave er markeret med rød skrift, og som ved lovændringer tydeligt viser ændringens indhold; ved fjernelse af lovtekst fremgår det ved, at de omkringstående ord er blevet røde.

Angivelse af lovforslags numre: Ved alle lovændringer (de seneste 3 års) er i skarp parentes [ ] anført det lovforslagsnummer og folketingsår, som lovændringen udspringer af. Lovforslaget kan derefter findes på Folketingets hjemmeside (www.folketinget.dk - Dokumenter) eller på Retsinformation (www.retsinfo.dk - Lov- og beslutningsforslag).

Principmeddelelser: Ved paragraffer med principmeddelelser fra Ankestyrelsen er nye markeret med rød skrift. De kan hentes på Retsinformation (www.retsinfo.dk) eller Ankestyrelsens hjemmeside (www.ast.dk), som linker til Retsinformation.

Bagest i hver lovbog findes et omfattende stikordsregister.