Socialret§lovsamlingen

Stykpris v/ 1 stk. 440,00 DKK

Stykpris v/ 5 stk. 396,00 DKK 440,00 DKK Stykpris v/ 10 stk. 352,00 DKK 440,00 DKK

Vejl. udsalgspris 449,00 DKK


Da bogen er lavet specielt til socialrådgiverstuderende, er der ingen studierabat.

  • 471 sider
  • 440 kr.
  • Februar 2024
  • ISSN 2245-5728
  • Folderen Aktuelle beløb vedlægges uden beregning

 


stk.

Bogen er lavet til brug for socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet og indeholder de vigtigste af de love, der anvendes på socialrådgiverstudiet, dels sociale love og dels de forvaltnings- og familieretlige love, der er vigtige for det sociale område.

Lovene omfatter gældende lovtekst og ved de vigtigste love henvisning ved hver paragraf til bekendtgørelser, vejledninger mv.

Bogen er redigeret af juraunderviserne ved socialrådgiveruddannelsen, Aalborg Universitet.

Indhold:

adoptionslov
lov om aktiv socialpolitik (aktivlov)
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (arbejdsløshedsforsikringslov)
barnets lov
lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesindsatslov)
lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (beskæftigelsesorganiseringslov)
lov om børns forsørgelse (børneforsørgelseslov)
lov om børnelov (børnelov)
børnekonventionen (børnekonvention)
lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (børnetilskudslov)
lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
forvaltningslov (forvaltningslov)
lov om forældreansvar (forældreansvarslov)
Danmarks Riges Grundlov  (grundlov)
lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap (handicapforskelsbehandlingslov)
lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (handicapkompensationslov)
FN’s konvention om handicap (handicapkonventionen)
lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationslov)
lov om kommunal indsats for unge under 25 år (kommunal ungeindsatslov)
lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (kommunefinansieringslov)
lov om kommunernes styrelse (kommunestyrelseslov)
lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (menneskerettighedskonvention)
lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedslov)
lov om Folketingets Ombudsmand (ombudsmandslov)
lov om social pension (pensionslov)
lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (psykiatrilov)
lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedslov)
lov om social service (servicelov)
lov om socialpædagogisk ledsagelse under ferie (socialpædagogisk ledsagelse - lov)
lov om socialtilsyn (socialtilsynslov)
lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling (stofmisbrugslov)
borgerlig straffelov - uddrag (straffelov )
Sundhedsloven - uddrag (sundhedslov)
lov om sygedagpenge (sygedagpengelov)
lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (uddannelsesudgiftslov)
Udlændingeloven - uddrag (udlændingelov)
lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (ungdomskriminalitetslov)
lov om voksenansvar for anbragte børn og unge (voksenansvarslov)
værgemålslov (værgemålslov)
lov om beskyttelse af whistleblowere