Sagsbehandling

Stykpris v/ 1 stk. 470,00 DKK

Stykpris v/ 5 stk. 423,00 DKK 470,00 DKK Stykpris v/ 10 stk. 376,00 DKK 470,00 DKK

Vejl. udsalgspris 470,00 DKK


Studerende kan benytte rabatkoden Studerende. Skriv i bemærkningsfeltet, hvor du studerer.

500 kr. • 429 sider • Februar 2024

ISSN 1398-8298

Udkommer pr. februar og pr. august

Der kan tegnes abonnement, så ny udgave tilsendes straks ved udgivelsen. Send en mail til post@jurainformation.dk.

 

 


stk.

Lovbogen omfatter alle de ualmindelig mange love samt regler (bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger mv.) om sagsbehandling og udbetaling, såvel de generelle bl.a. forvaltningsloven, Udbetaling Danmark, gældsinddrivelse, CPR og databeskyttelse som de, der særligt gælder for velfærdsområdet både indkomstoverførsler/tilskud og serviceydelser i bl.a. retssikkerhedslov og kommunefinansieringslov:

 • lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (kommunefinansieringslov)
 • lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedslov)
 • lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere
 • lov om socialtilsyn (socialtilsynslov)
 • lov om Udbetaling Danmark (Udbetaling Danmark - lov)
 • lov om Offentlig Digital Post (digital postlov)
 • forvaltningslov (forvaltningslov)
 • lov om beskyttelse af whistleblowere
 • borgerlig straffelov (uddrag - tavshedspligt m.v.) (straffelov)
 • lov om rettens pleje (uddrag) (retsplejelov)
 • lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedslov)
 • lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
 • lov om Det Centrale Personregister (CPR-lov)
 • lov om Folketingets Ombudsmand (ombudsmandslov)
 • lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (tvangsindgrebslov)
 • lov om et indkomstregister (indkomstregisterlov)
 • lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister (lønindeholdelseslov)
 • lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (gældsinddrivelseslov)
 • lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven) (gebyrlov)
 • lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre (borgerservicelov)
 • lov om forpligtende kommunale samarbejder (kommunal samarbejdslov)
 • lov om offentlige betalinger m.v. (betalingslov)
 • lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (menneskerettighedskonvention)

Indholdsfortegnelsen kan ses her.

Kunder der har købt dette produkt har også købt