Familieforhold og civilret

Stykpris v/ 1 stk. 470,00 DKK

Stykpris v/ 5 stk. 423,00 DKK 470,00 DKK Stykpris v/ 10 stk. 376,00 DKK 470,00 DKK

Vejl. udsalgspris 470,00 DKK


Studerende kan benytte rabatkoden Studerende. Skriv i bemærkningsfeltet, hvor du studerer.

470 kr. • 384 sider • Februar 2024

ISSN 1398-8247

Udkommer pr. februar og pr. august

Der kan tegnes abonnement, så ny udgave tilsendes straks ved udgivelsen. Send en mail til post@jurainformation.dk


stk.

Lovbogen omfatter alle regler (love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger mv.) om familiemæssige forhold: Ægteskab (herunder indgåelse, retsvirkninger, skifte og pension), børn (herunder forsørgelse, bidrag, forældreansvar og børneattester) samt erstatningsansvar, fremtidsfuldmagter, gældssanering, værgemål og udlændinge:

 • barnets lov
 • lov om opkrævning af underholdsbidrag (bidragsopkrævningslov)
 • lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (bortvisnings- og tilholdslov)
 • lov om en børne- og ungeydelse (børne- og ungeydelseslov)
 • lov om indthentelse af børneattest (børneattestlov)
 • lov om hæftelse for børns erstatningsansvar (børneerstatningslov)
 • lov om børns forsørgelse (børneforsørgelseslov)
 • børnelov (børnelov)
 • lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (børnetilskudslov)
 • lov om erstatningsansvar (erstatningsansvarslov)
 • lov om Familieretshuset (familieretshuset - lov)
 • forældreansvarslov (forældreansvarslov)
 • lov om fremtidsfuldmagter (fremtidsfuldmagtslov)
 • lov om konkurs (uddrag - gældssanering) (konkurslov)
 • lov om leje (uddrag) (lejelov)
 • lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (offererstatningslov)
 • lov om rettens pleje (uddrag - retshjælp og fri proces, ægteskabssager mv., grundlaget for tvangsfuldbyrdelse og udlæggets genstand og retsvirkninger) (retsplejelov)
 • udlændingelov (kapitel 1-6) (udlændingelov)
 • lov om værgemål (værgemålslov)
 • lov om bevarelse af ægtefællepension ved separation og skilsmisse (ægtefællepensionslov)
 • lov om ægtefællers økonomiske forhold (ægtefælleøkonomilov)
 • lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (ægteskabslov)
 • lov om ægtefælleskifte m.v. (ægtefælleskiftelov)

Indholdsfortegnelsen kan ses her.

Kunder der har købt dette produkt har også købt