ANDET


Aktuelle beløb er et hæfte på 12 sider, med de vigtigste beløb på velfærdsområdet.

Socialret§lovsamlingen er en lovbog, som bruges på bl.a. socialrådgiveruddannelsen.

Socialjura er vores gratis hjemmeside, som omfatter alle love og regler på social- og beskæftigelsesområderne og de tilgrænsende områder, fx bolig, sundhed, uddannelse mv. 

Nyhedsmailen udsendes ca. 10 gange årligt, og indeholder nyt om vores produkter, samt hvad der er nyt på hjemmesiden socialjura.dk